Privacybeleid

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Over de stichting

Stichting al-Yateem is een welzijnsorganisatie die zich al jaren sterk maakt voor weeskinderen en minderbedeelden in Marokko. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door stichting al-Yateem verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door stichting al-Yateem, neem dan gerust contact met ons op! info@halal-voedselbank.nl

 

Wanneer ontvangen wij jouw gegevens en waarom

 • Bij het aanmelden als structurele donateur. Jouw persoonsgegevens en bankgegevens bijvoorbeeld zijn nodig om maandelijks jouw donatie te incasseren. Daarnaast wordt jouw email gebruikt om jouw nieuwsbrieven te sturen met de laatste ontwikkelingen binnen de stichting.
 • Bij het opnemen van contact met ons via email. Jouw email wordt gebruikt om contact op te nemen met jou wanneer dat nodig is, om jouw gestelde vraag te beantwoorden bijvoorbeeld.
 • Bij het bezoeken van onze website. De website van stichting al-Yateem verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Ontvangers

De gegevens die stichting al-Yateem ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Boekhoudpakket (applicatie)
  Op een boekhoudpakket staan de gegevens van de structurele donateurs. Als jij je aanmeldt (als structurele donateur) via het aanmeldingsformulier op de website of via een fysiek aanmeldingsformulier, worden deze gegevens op de betreffende software bewaard en beheerd.
 • Office 365
  De e-mail van stichting al-Yateem wordt beheerd via office 365.
 • Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en eventueel naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Transip
  De website van stichting al-Yateem wordt gehost bij Transip. De gegevens die je stuurt via het Ideal donatieformulier of aanmeldingsformulier voor een structurele donatie, worden opgeslagen op de servers van Transip.
 • ING bank
  Op het moment dat je je aanmeldt als structurele donateur via de website of via een fysiek aanmeldingsformulier, moeten wij maandelijks een verzoek indienen bij ING bank om jouw donatie te incasseren. Hiervoor moeten we jouw naam en bankgegevens meesturen. Deze gegevens worden ook opgeslagen bij de ING bank.
 • Google Analytics
  Gebruikersgedrag op de website van stichting al-Yateem wordt verwerkt via Google Analytics.

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door stichting al-Yateem, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stichting al-Yateem of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van stichting al-Yateem privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij stichting al-Yateem vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@al-yateem.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door stichting al-Yateem. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij stichting al-Yateem vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat stichting al-Yateem niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

Plichten

Stichting al-Yateem verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om een dienst aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je rekeningnummer is bijvoorbeeld nodig om de maandelijkse donatie te kunnen incasseren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan stichting al-Yateem de betreffende dienst niet aanbieden.

Stichting al-Yateem behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer al-Yateem dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van stichting al-Yateem te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.